Airmees vision är att optimisterna varje transport i alla städer i världen. När alla transporter är maximalt optimerade kan allt och alla röra sig fritt, snabbt och smidigt till en låg kostnad för individen, samhället och miljön. Syftet med denna policy är att beskriva Airmee’s miljöarbete, vilka områden som omfattas, vilka mål som finns för företagets miljöarbete och vilken struktur som miljöarbetet har. Denna policy riktar sig till företagets medarbetare samt kunder, underleverantörer, slutkonsumenter och andra intressenter.

Först lite mer om oss, vilka är Airmee?

Airmee är ett tillväxtbolag inom logistik som optimerar logistikflottor i realtid med ny egenutvecklad teknologi och maskinlärning baserad på flera års forskning på KTH. Teknologin möjliggör snabba och flexibla sista-milen leveranser och ett högre utnyttjande av fordonskapacitet vilket reducerar antalet fordon och utsläpp i städer.

Airmee’s mål med verksamheten är att möta människors behov av snabba och flexibla leveranser samtidigt som man bidrar till bättre miljö och mindre trafik i städer.

Detta dokument reglerar de riktlinjer som Airmee följer i sitt systematiska miljöarbete. Detta gäller både verksamheten i sig och inkluderar samtliga transporter som utförs.

Med miljö menas omgivning där organisationen verkar, omfattande luft, vatten, mark,naturresurser, flora, fauna, människa och samspelet mellan dessa (enligt ISO 14 001).

Airmee’s verksamhet präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, vilket ses som en ständigt pågående förbättringsprocess. Airmee’s verksamhet ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematisk och strukturerat.